Bli medlem:

 Årskontingenten, 200 kr for enkeltmedlem eller 300 kr for par eller familie, betales til kontonr. 2280.23.54049. Merk innbetaling med navn og e-postadresse, eller skriv til oss på e-post: post@hole-historielag.no 


Styre, revisorer og valgkomite

Randi Myhre Hoftun
leder
Jotaveien 56
3531 Krokkleiva
Tlf 986 16 112
Jo Henriksen
Kasserer
Pilegirmsveien 17
3530 Røyse 
Tlf 913 51 685
Erik Moe Haugen
Sekretær

Meieriveien 13,  

3531 Røyse 

Tlf 930 73 888

Arne Ramsland

Nestleder

 

Løkenmoveien 5

3530 Røyse 

Tlf 901 57 400

 

 

Sverre Moe
Styremedlem
Trongmoen 107
3530 Røyse
Tlf 909 60 926

Randi Bjørnstad

styremedlem

 

Øderåveien 4

3512 Hønefoss

Tlf. 97785918

Nenne Mørk Albertsen
Styremedlem
Hellinga 10
1151 Oslo
Tlf 402 33 397
Hole Historielag

Postboks 109,

3529 Røyse
http://www.hole-historielag.no
Bankgironr.: 2280.2354049

E-post: 

post@hole-historielag.no

Anne Lise Ellingsen
Revisor
Gamleveien 25
3531 Krokkleiva
Tlf 986 74 744
Tove Ragnhild Borgersen
Revisor
Viksveien 2
3530 Røyse
Tlf 984 43 042
Christian D. Grønsleth
Valgkomité
Fekjærveien 10
3530 Røyse
Tlf 482 85 343
?
Valgkomité