Kongeveien

Krokskogen har vært en viktig utmark for folk i Hole. Gjennom Krokskogen gikk veien til Oslo; på Krokskogen var det seterdrift, der var det tømmerkjøring og kølabrenning. På Krokskogen slo finner seg ned på 1600-tallet. Interessen for Krokskogen har lenge vært stor også blant kunstnere. 


Fra midten av 1850-tallet var Krokskogen med Dronningens- og Kongens utsikter, med Krokkleiva og Sundvolden hotell en berømte turistattraksjoner ikke bare i Norge, men også langt utenfor landets grenser. 


Hole historielag har derfor gitt ut en liten bok med mye spennende informasjon om Krokskogen og veien gjennom den. Boken er skrevet av amanuensis ved Universitetet i Oslo, Margit Harsson og har tittelen "Krokkleiva og Kongeveien over Krokskogen". Den er på 98 sider i A5-format. Den er i salg hos Hole historielag og Norli bokhandel.


Økonomisk støtte til boken er gitt fra SpareBankstiftelsen Ringerike, Fossen Utvikling AS og Venneforeningen Krokkleiva.