Utvalgte eksterne lenker:  
                    (Tips om nye mottas her.)

Hole kommune  - kommunens hjemmeside  
Kulturminner i Hole - kommunens websider  
Hole bygdebok  - Digital utgave av bygdebøkene   
Historisk bildearkiv  - Hole bygdearkiv
Ringerike museum  - museets hjemmeside  
Ringerike historielag 
Ringerike slektshistorielag  
Kjerraten i Åsa  
Heftet Ringerike  - lokalhistorisk tidsskrift   
Steinssletta kulturlandskap  -  Nasjonalt utvalgt kulturlandskap  
Bergenske kongeveg - Nasjonalt verneverdig vegminne   
Hringariki  - Veien kulturminnepark   
Kart på nett  - Statens kartverk  m/historiske kart  
Kulturhistorisk museum og vikingeskip - Oslo  
Kulturminnesøk  hos Riksantikvaren  
Digitalarkivet  Arkivverket  
Lokalhistoriewiki  
Norsk lokalhistorisk institutt  
Eventyrriket Hole og Krokskogen  

 

Dagen idag
   

Vevsnekker: Ola Ø. Hoel
19.5.2020