Styre, revisorer og valgkomite i 2020 

Funksjon Navn Adresse Telefon
Leder Bjørn Geirr Harsson Nedre Grøndokkvei 17
3531 Krokkleiva
bjogeirr@online.no

915 63 003  

Nestleder Randi Myhre Hoftun

Utstranda 229
3531 Krokkleiva
rhoftun@gmail.no  

986 16 112
Kasserer Ola Ø. Hoel Karjolveien 27
3531 Krokkleiva
ola-hoel@online.no  
911 96 739
Sekretær Erik Moe Haugen

Meieriveien 13,  3531 Røyse
erik-moehaugen@me.com
930 73 888
Styremedlem Christian Grønsleth Fekjærveien 10
3530 Røyse
christian@gjesvold.no  

32 15 96 43
482 85 343

Styremedlem Anne Kari Moe Klokkerlia 28, 3531 Krokkleiva
akari-m@online.no
907 88 940
Styremedlem Nenne Mørk Albertsen

Hellinga 10,  1151 Oslo
Midtre Grøndokkvei 13
3531 Krokkleiva
nennema@hotmail.com  

22 29 69 76
402 33 397

Revisor Torill K. Linnerud Sigued Syrs vei 13
3530 Røyse
986 57 110
Revisor Bjørg Opdal Jørgen Moes vei 88
3512 Hønefoss
Valgkomite

Torunn Bratli

Løkengata 11
3530 Røyse

977 46 848

Valgkomite Sten Høyendahl
Vollgata 74
3512 Hønefoss
sten.hoyendahl@gmail.com  
902 09 842

Adresse: Postboks 109, 3529 Røyse
Nettadresse: http://www.hole-historielag.no
Bankgironr.: 2280.2354049

E-post: post@hole-historielag.no


27.04.2020 oøh