Hole historielag

Program for medlemsmøter fra mars 2019 til februar 2020 

Dato 2019 Foredrag/ Arrangement Foredragsholder
Ons. 27. mars
Veien, langhuset
Kl. 1900
Om vikingskipene
Samarbeid med Ringerike historielag og museet på Veien

Ellen Marie Næss

 
Ons. 24. april
Hole herredshus
Kl. 1900

Blomster og planter i Hole

Arvid Næss og Henning Larsen
Ons. 29. mai 
Hole kirke
Kl. 1800

Bygdevandring på Røyse
Gudmund Bakke og
Bjørn Larsen
Lør. 29.juni
Kl. 1200 Retthella
Retthella-dagen.
Tema knyttet tilhistorie 
Preben L. Johannessen
Ons. 28. august
Hole herredshus
Kl. 1900

Svarstads påvirkning på Undsets diktning

Signe Skaar
Ons. 25. sept.
Sundvolden Hotel
Kl. 1900

Sundvolden Hotels historie

Cecilie Laeskogen
Ons. 30. okt.
Hole herredshus
Kl. 1900

Roald Amundsens siste dagbok

Anders Bache
Ons. 27. nov.
Hole herredshus
Kl. 1800

Møljemøte med

foredrag om julefeiring

Geir Thomas Risåsen "julekonservator" ved Folkemuseet
Ons. 29. januar 2020
Hole herredshus
Kl. 1900

Svensk innvandring til Ringerike gjennom tidene

Sten Høyendahl
Ons. 26. februar 2020
Hole herredshus
Årsmøte kl 1900
Hvor var det Peter Christen Asbjørnsen egentlig gikk fra Gagnumsetra til Stoflåtan?  
Axel Holt

Møtekalender for Ringerike historielag finner du her.

Sist endret 24.4.2019  oøh