Hole historielag

Program for medlemsmøter fra mars 2018 til februar 2019 

Dato/tid Sted Foredragsholder Tema
Onsd. 4.4.
kl 1900
Herredshuset Nils Western-filmer fra Hole i  1950-60-årene Rune Western
Onsd. 25.4.
kl 1900
Herredshuset Harald Tallaksen
Vegmuseet
Kongevegen over Krokskogen
Onsd. 17.5.
kl 0800
Tavleskaret
Nordkleiva
Styret Markering av slaget 1716
Onsd. 30.5.
kl 1800
Oppmøte ved pendlerparkeringa
Bjørn Larsen og
Gudmund Bakke
Bygdevandring Sundvollen/
Kroksundområdet
Lørd. 30.6.
kl 1200
Retthella Axel Holt
Retthelladagen
Lørd. 25.8.
kl 1500
Sundvolden hotel Bodil Gusgaard Åpning av Svarstad malerutstilling
Onsd.29.8.
kl 1900
Herredshuset Preben L. Johannessen Sønnen - Moltke Moe og nasjons-
oppbyggerne omkring 1900
Lørd. 8.9.
kl 1000
Lykrosmyra
Vikerfjell
Bjørn Geirr Harsson Utflukt til celler og slipp-plasser
fra krigen
Onsd 26.9.
kl 1900
Herredshuset Bård Flydenlund Om Karl Johan; 200 år siden han
ble konge for unionen
Onsd. 31.10.
kl 1900
Herredshuset Even Saugstad Mystikk og overtro på Krokskogen
og i Oslomarka
Onsd. 28.11.
kl 1900
Herredshuset Møljemøte. Samarbeid
med Bygdekvinnelaget
Om Anders Svarsstad og maleri-
utstillingen i Sundvolden hotel
Onsd. 30.1.
kl 1900
Herredshuset Margit Harsson Hole-bilder på 1800-tallet
Onsd.27.2.
kl 1900
Herredshuset Styret Årsmøte

                                     Se også Ringerike historielag sitt møteprogram for 2018  
     
                     Eventuelle endringer vil bli kunngjort på hjemmesiden.

Sist endret 12.2.2018 oøh