MØLJEMØTE I HOLE HISTORIELAG

 Den siste onsdagen i november arrangerer Hole historielag sitt
tradisjonelle møljemøte i Herredshus. Historielaget har på alle sine
novembermøter gjennom årene servert kjøttmølje. Slik mølje er en
tradisjon som har vært utbredt i Buskerud, Akershus og Trøndelag.
Kjøttmøljen består av rullekraft og noe ribbefett blandet med flatbrød.
Ifølge tradisjonen ble møljen servert på julaften formiddag, men på
onsdag får du den som en forsmak på julen. Per Erik Berge, som er en vel
kjent kulturperson på Ringerike, vil underholde med "Musikk og anekdoter
om loffere og andre landeveisfarende."

Møtet er åpent for alle, og inngangssummen blir litt høyere enn på
vanlige møter.
BGH