logo    Hovedsiden  
                           
Hvordan bli medlem?

      Enkeltmedlem  koster kr. 150,- pr. år.
       Familiemedlemskap koster kr. 300,- pr. år.


Betal beløpet til bankkonto 2280.23.54049 og oppgi ditt navn og adresse.
I tillegg ønsker vi også din e-postadresse.

Du vil neste år få tilsendt en giroblankett  med det nye årets møtekalender.

Alternativt skriv ut og bruk denne giroblanketten.

26.9.2019  oøh