Hole historielags kalendre fra 1997 til i 2020.  

Margit Harsson skrev i februar 2012 litt om arbeidet med kalendrene fra 1997 til 2012.


2020  -  Bruer i Hole   

2019  -  Fra folkedrakt til bunad  

2018 - Kirker i Hole  

2017 - Anders Svarstad, maleren fra Hole  

2016 - Postkort fra Hole  

2015 - Husmannsfolk i Hole  

2014 - Hole i 1814   

2013 - Jørgen Moe 1813-2013   
      
2012 - I Krokkleiva   

2011 - Kvinneforeninger i Hole  

2010 - Leiker og rampestreker i gamle dager 

2009 - Gamle gårdstun inspirerer kunsnere 

2008 - Gamle butikker i Hole   

2007 - Eventyrgården Mo  

2006 - Dikt og tegninger av Harald Solberg   

2005 - Hole i 1905   

2004 - Fiske i Steinsfjorden  

2003 - Båttrafikk på Tyrifjorden  

2002 - Menn og yrker i eldre tid   

2001 - Kvinneliv i Hole  

2000 - Hole gjennom tusen år  

1999 - Gamle skoler og skoleklasser  

1998 - Funn fra fortiden  

1997 - Krokskog-setre  

1.10.2020  oøh