Retur til startsiden  
Her kommer eldre "Utvalgt lenke" fra hovedsida:
Jørgen  Moe -jubileet 2013 

Historiske kart


Maleren Peder Aadnes
Wikipedia - Store Norske Leksikon

Kjerraten i Åsa  
Artikkel av Arve Frydenlund  død lenke  

Noen Hole-avskrifter fra aviser på 1800-tallet  
om turisme over Krokskogen til Hole.

 Båttrafikk på Tyrifjorden av Margit Harsson    død lenke  

To brødre i krig:  En utrolig historie

Fiske på Tyrifjorden i gammel tid.  død lenke  

Sensasjonelt oldsakfunn på Ringerike    død lenke  

Sjeldent arkeologisk funn  i Hole  (RingBlad)