Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2021-2022
                 Hvordan bli medlem?

Hole historielag var 25 år den 18. april 2020.
Et hefte er laget og er gratis for medlemmer.

Boka "Holes bidrag til den tidlige Norgeshistorien"
kan kjøpes fra historielaget. Omtale  

Neste møte blir onsdag 26/1 kl 1900 i
Herredsstyresalen.  Wolfgang Plagge:  om
Ludwig van Bethoven, hans liv,
musikk og tid.

Test for bildesamling  
 
Årsmøtet er utsatt til februar 2022.  Se skriv.  
 Årsmøtepapirene er her.

Hole bygdearkiv holder til i Kulturskolens
lokaler på Kjellerberget. Her er  åpningstidene.

Jørgen  Moe - samlingen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag
 
Sist endret 7.12.2021  oøh 
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Åpningstider bygdearkivet
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903
Vipps:  134543

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel