Velkommen til Hole historielags hjemmeside!

Om historielaget.                  
Møtekalenderen 2017-2018
                 Hvordan bli medlem?

Holekalenderen 2017
ligger ikke for salg lengre. 

Det er mulig å få kjøpt kalenderen fra restopplaget
på våre medlemsmøter.


Neste møte blir 31. mai kl 1800:
Bygdevandring på Storøya med
Bjørn Larsen og Gudmund Bakke.
Oppmøte på båthavna på Storøya.

Småkårshuset er flyttet, se RingBladJørgen  Moe - komiteen har fått
egen hjemmeside. Se lenke til venstre.

Dagen idag  

Sist endret 18.5.2017  oøh
roysehus
Røysehuset mai 2013             Foto: ©la Ø. Hoel

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Hole historielag på Facebook
Bank: 2280.23.54049
 Org.nr. 994 514 903

natt Klikk på bildene,
så blir de store.


Natt i Holebygda fra
Kronprinsens utsikt.


 Foto: ©la Ø. Hoel